Kannanotto Turun nuorisolautakunnan puolesta

16.12.2019

VETOOMUS NUORISOLAUTAKUNNAN SÄILYTTÄMISEKSI OMANA LAUTAKUNTANAAN

Nuorisotyö ansaitsee oman lautakuntansa


Turun kaupunki on saamamme tiedon perusteella tekemässä päätöstä vapaa-aikatoimialan lautakuntien, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta, yhdistämisestä kah-deksi lautakunnaksi. Toteutuessaan päätös saattaisi tarkoittaa nuorisolautakunnan aseman menetystä
itsenäisenä lautakuntana.

Me allekirjoittaneet turkulaiset lapsi- ja nuorisojärjestöt pyydämme kunnioittaen Turun
kaupunkia harkitsemaan kyseistä päätöstä seuraavin perustein.

Lapsi- ja nuorisojärjestöt kokevat suunnitelmat uhkaksi järjestöjen nuorisotyölle, jonka
merkitys ja hahmotus toimialaltaan suuressa lautakunnassa heikkenee. Lapsi- ja nuoriso-työn laaja ja monimuotoinen tehtäväkenttä edellyttää nykyisenkaltaisen asiantuntijuuden säilymistä päätöksenteossa lautakuntatyössä.

Lapsi- ja nuorisotyö on kustannustehokasta pääasiassa ennalta ehkäisevää työtä, jonka vaikutukset näkyvät välittömästi ja pitkällä aikavälillä niin nuorten hyvinvoinnissa kuin
kaupungin korjaavan toiminnan kuluissa. Järjestöjen rooli nuorisotyön tuottamisessa on merkittävä tukien ja täydentäen kaupungin resursseja ammattimaisesti ja vapaaehtoisten voimin. Järjestöjen tekemä lapsi- ja nuorisotyö on huolenpitoa, joka parhaimmillaan kantaa lapsen ja nuoren usein yli vaikeiden elämänvaiheiden - asukkaiden osallisuus ja yhteisölli-syys sekä aktiivisuus ja elämänhallinta lisääntyvät.

Turun kaupunkistrategiassa nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi Smart and Wise Turku -hankkeen painopistealueista. Nuorten hyvinvoinnista huolehtimisessa ja syrjäytymi-sen ehkäisemisessä nuorisojärjestöjen merkitys on suuri. Allekirjoittaneet lapsi- ja nuoriso-järjestöt pelkäävät lautakuntien yhdistämissuunnitelmien vähentävän nuorisotyön osaamis-ta suurlautakunnassa sekä käytössä olevien resurssien pienenemistä. On myös riski, että suurlautakunnassa konkreettisten yksittäisten asioiden käsittely jää suurten linjojen alle.

Nuorisoa koskevat viralliset päätökset tulisi tehdä nykyisen kaltaisessa nuorisolautakun-nassa.


Turussa, joulukuun 12. päivänä 2019

Allekirjoittaneiden järjestöjen puolestaLeila Tanskanen Ilpo Lahdenkauppi
toiminnanjohtaja järjestötoiminnanjohtaja
Turun Nuoret Kotkat ry Turun NMKY ry

Auralan Nuoret ry

Globaalinuoret ry

Sdpl:n Turun Pioneeriosastojen aluejärjestö ry

Turun 4H-yhdistys ry

Turun Kokoomuksen Nuoret ry

Turun Lastenliitto ry

Turun Nuorten Muslimien Foorumi ry

Turun Partiolaiset – Scouterna i Åbo ry

Turun Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Turun Vasemmistonuoret ry

Turun Vesaiset ry

Varsinais-Suomen Keskustanuoret ry

Jakelu
- Turun kaupunginhallitus
- Turun nuorisolautakunta
- valtuustoryhmät
- tiedotusvälineet

17.02.2023Kesätyöhaku 2005-2008 syntyneille nuorille
13.02.2023Kesän leireille ilmoittautuminen 6.3. alkaen
01.01.2023Puheenjohtajat 2023
16.12.2019Kannanotto Turun nuorisolautakunnan puolesta
04.11.2016Hallitukset 2017 ja Kotkaliiton uusi puheenjohtaja valittu
06.10.2016Kaarinan TY Uurtaja avusti Kotkia 1000 eurolla
22.01.2016Muistathan päivittää yhteystietosi!
21.01.2015KUPERKEIKKA t-paidat
19.11.2014Nenäpäiväkeräyksen tulos
30.10.2014Kotkien piirihallitus 2015 ja edustajistovalinnat

Siirry arkistoon »